16 czerwca 2015  o  15:27 Autor: Piotr Stelmaszyk

Do opracowania biogramów wybraliśmy osoby, które naszym zdaniem dokonały czegoś ważnego i miały wpływ na rozwój najbliższego nam otoczenia. Walczyli także w czasie II wojny światowej i o wolność naszej tzw. „małej ojczyzny”. Poprzez swoje działania zmieniali bieg historii i działali dla wspólnego dobra. Poprzez swoją postawę i twórczą aktywność byli wzorem dla innych. Są to następujące osoby: Tadeusz Parys, ks. Franciszek Szczygłowski, Czesław Tomaszewski i Stanisław Garsztka.  

12 czerwca grupy projektowe przedstawiły efekty swojej pracy. Przedstawili prezentacje multimedialne na temat projektu i tego, co udało im się wypracować. Prace nad przygotowaniem biogramów wybranych postaci  trwały kilka miesięcy. Uczniowie zaczęli od informacji na temat biogramów. Było dużo pytań: jak się je pisze, jakie informacje powinny się w nich znaleźć? Co to jest źródło historyczne? I wiele innych… Zagłębili nosy w książkach. Tam znaleźli odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Zaopatrzeni w taką wiedzę ruszyli do bibliotek, muzeów, przeprowadzali wywiady z rodzinami, układali pytania do gry edukacyjnej o Wielkopolsce, zwiedzali miasta, oglądali pomniki. Po prostu wyruszyli śladami przeszłości. Wyszukane informacje i biogramy zamieścili na platformie internetowej Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.

3 2A oto skrót informacji na temat bohaterów z ich biogramów:

  • Czesław Tomaszewski to zasłużony dla społeczności lokalnej działacz i przedsiębiorca, dbający o rozwój i nowoczesne podejście do zagadnień związanych z rolnictwem. Swoją energię i zaangażowanie wkładał w rozwój  gospodarstwa, ale także inspirował innych do działania. Okoliczni sąsiedzi widzieli w nim człowieka postępowego, często korzystali z jego rad i pomocy. W nowoczesnym podejściu pomogło mu wykształcenie rolnicze. Pan Czesław eksperymentował w produkcji roślin, konstruował maszyny i inne urządzenia. Widząc potrzebę samopomocy sąsiedzkiej utworzył Kółko Rolnicze w Jarotkach. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Ogromne wrażenie robią dokonania Czesława Tomaszewskiego podczas II wojny światowej. Działał w konspiracji, walczył z Niemcami. Uratował wielu ludzi przed aresztowaniem.  Czesław Tomaszewski jest bohaterem, który walczył o wolność.  Był człowiekiem, który zawsze miał swoje zdanie na dany temat. Cenił sobie życie rodzinne, zajmował się edukacją wnuków, ich rozwojem. Spotykał się z regionalistą, Stanisławem Garsztką, któremu opowiedział swoje przeżycia. Zostały one spisane i opublikowane w prasie lokalnej. 
  • Stanisław Garsztka to ceniony w społeczeństwie człowiek, który mimo przeciwności losu potrafił pokierować swoim życiem tak, aby było pełne i wartościowe. W dzieciństwie przeszedł gehennę związaną z wywózką na roboty przymusowe do Niemiec podczas II wojny światowej. Okres rekonwalescencji przypadł na okres jego młodości.  Wytrwale pracował, otrzymał wiele nagród i podziękowań za rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych. Na uwagę zasługuje także jego działalność w harcerstwie, którego zasadami i kodeksem kierował się od najmłodszych lat. Przeszedł całą harcerską drogę – od przewodnika do harcmistrza.  Był także cenionym działaczem społecznym, wielokrotnie pełnił funkcję radnego. Od zawsze pracował z dziećmi i młodzieżą, za co też został doceniony. Szczególnie miejsce w jego zainteresowaniach zajmował okres II wojny światowej. Gromadził materiały, dokumenty, źródła historyczne. Pisał artykuły w prasie lokalnej na temat regionu, powiatu słupeckiego i gminy Ostrowite. Działał w Słupeckim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Wygłaszał prelekcje historyczne w Muzeum Regionalnym. Był  częstym gościem w szkołach, w których przedstawiał uczniom zagadnienia historyczne i opowiadał o swoich przeżyciach.
  • Ksiądz Franciszek Szczygłowski był wybitnym kapłanem i wielkim patriotą, społecznikiem zaangażowanym w dzieło budowy i tworzenia w Słupcy nowoczesnego kompleksu szkół oraz budowy wielkiego domu parafialnego. Był wieloletnim protektorem i opiekunem miejscowej akcji katolickiej, chóru parafialnego i różnych korporacji religijnych i charytatywnych. Był człowiekiem wyróżniającym się wielką odwagą i prawdziwą skromnością. Zginął za wierność Bogu i ojczyźnie do końca pozostając wiernym swym ideałom.
  • Tadeusz Parys był wielkim patriotą, społecznikiem i filantropem. Był doskonałym organizatorem, pełnym inicjatyw, szczególnie uczulonym na panującą biedę i dobre wychowanie młodzieży. Jego motto brzmiało: „być pożytecznym dla bliźniego”. Interesował się zdrowiem dzieci i ludzi starszych. Starał się o poprawę warunków bytowych tych ludzi i każdego potrzebującego. Dużą uwagę przywiązywał do higieny osobistej. Był  wrażliwy na czystość każdego mieszkańca i sam również dbał o swój wizerunek. Nosił zawsze ciemny garnitur, ciemny kapelusz i śnieżnobiałą koszulę. Był orędownikiem upowszechniania sportów wodnych wśród młodzieży szkolnej i harcerzy. Był człowiekiem wrażliwym na piękno i bogactwo otaczającej go przyrody.

 

2015-07-01

23 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu miała miejsce gala podsumowująca projekt „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Zobaczcie relację filmową z tego wyjątkowego wydarzenia!

2015-06-30

Od 23 do 28 czerwca 2015 r. w Poznaniu miała miejsce wystawa Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. W okolicach starego Rynku zostało zaprezentowanych dwadzieścia biogramów Wielkopolan, zarówno tych powszechnie znanych, jak i osób, których sława nie wykracza poza