Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Lider projektu, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem działania Ośrodka jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doradców metodycznych i oświatowej kadry kierowniczej.

Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, szkołami wyższymi, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami kultury i partnerami zagranicznymi.

Ośrodek ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (Socrates, Comenius Regio, Leonardo da Vinci) oraz projektów regionalnych i finansowanych z EFS.

Od 17 lat jest organizatorem największych w Polsce Targów Edukacyjnych.

Strona domowa: www.odn.poznan.pl

Konsorcjum: Fundacja eSzkoła oraz EuroConsult Zdzisław Lara

Partnerzy projektu

Fundacja eSzkoła powstała w 2012 roku. Zajmuje się projektami społecznymi zorientowanymi na wprowadzanie innowacyjnych technologii komunikacyjnych w edukacji.

Fundacja jest partnerem technologicznym w projekcie systemowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

Celem Fundacji jest podnoszenie kultury technicznej szkół w zakresie TIK poprzez budowę infrastruktury gridu edukacyjnego obejmującego w Wielkopolsce już 331 szkół.

Strona domowa: www.fundacja-eszkola.pl

 

Firma EuroConsult działa w Poznaniu od 2001 roku. Specjalizuje się w organizacji darmowych szkoleń na terenie Wielkopolski, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których uczestnikami są osoby pragnące podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe.

Drugim filarem działalności jest doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania w przedsiębiorstwach. Dysponuje zespołem doświadczonych konsultantów i trenerów wyspecjalizowanych we wdrażaniu i szkoleniach systemów takich jak ISO 14001, ISO 9001, HACCP, ISO 22000, IFS (International Food Standard), BRC, GLOBALGAP i innych.

Strona domowa: www.bheuroconsult.pl

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

Partner projektu

Działająca od 1986 roku Fundacja stawia sobie za cel popularyzację informatyki w szerokich kręgach społeczeństwa.

OFEK specjalizuje się w edukacji informatycznej nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz dostawach i serwisie pracowni komputerowych dla szkół.

Fundacja kierowała największymi projektami edukacyjnymi w zakresie ICT (technologii informatyczno-komunikacyjnych) dla nauczycieli w Polsce, w tym projektami w ramach PAOW Banku Światowego i „Intel Nauczanie Ku Przyszłości” dla siedemdziesięciu tysięcy nauczycieli. Przez piętnaście lat OFEK prowadził we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ostatnich latach fundacja zrealizowała szesnaście projektów edukacyjnych, w których udział wzięły ponad pięćdziesiąt trzy tysiące osób, w tym w projektach realizowanych w ramach EFS – 6 786 osób na 18 668 szkoleniach.

Strona domowa: www.ofek.pl